Vysoko presné výrobky

  • High precision parts processing

    Vysoko presné spracovanie dielov

    Meranie strojového videnia vysoko presných častí výrobkov patrí k bezkontaktnému meraniu, ktoré môže nielen zabrániť poškodeniu meraného objektu, ale tiež sa prispôsobiť bezkontaktnej situácii meraného objektu, ako je vysoká teplota, vysoký tlak , tekutina, nebezpečné prostredie a pod. Vysoko presné obrábanie nesie dôležité poslanie podporovať pokrok novej vedy a techniky a potrebu strategického rozvoja národnej obrany a príťažlivosti ...
  • High precision parts processing

    Vysoko presné spracovanie dielov

    1、Funkcia skosenia Všeobecnou funkciou skosenia je odstrániť otrepy a urobiť ho krásnym. Ale pre skosenie špeciálne zdôraznené na výkrese je to vo všeobecnosti požiadavka procesu inštalácie, ako je inštalačná príručka ložiska, a niektoré oblúkové skosenie (alebo oblúkový prechod) môže tiež znížiť koncentráciu napätia a posilniť pevnosť častí hriadeľa! Okrem toho je montáž jednoduchá, spravidla pred koncom spracovania. V častiach poľnohospodárskych strojov, napr.